Thai English French German Spanish Italian Dutch Swedish

HOME
Hotel Reservation
SalaThai Hotels & Resorts
SalaThai Restaurants
Other Thai Restaurants
Portfolio
Travel Thailand
SalaThai Domains
Thai Goverment Offices
Thai Embassies Worldwide
Link Exchange
About SalaThai.com
Contact Us


ผู้เข้าเยื่ยมชม ที่เคารพ

ขอขอบคุณ สำรับ ความกรุณณา ในการพิจจณา เว๊บไฃต์ ของเรา SALATHAI.COM [ศาลาไทย ดอทคอม]

ประโยค คำว่า ศาลา ใน ภาษา ไทย หมายถึง สถานที่ นั่ง พักผ่อน และ ผ่อนคลาย ภายใต้ ความเงียบสงบ และมั่นคง ตามแบบอย่างความเป็นไป ลมเงา ของ หลังคาไทยเพราะฉนั้น เรา มิได้ เสริมแต่ง ขึ้น

เพื่อความสบาย และการพักผ่อน ให้ตรงกับความต้องการของคุณ ในการที่คุณ ที่ ต้องการ จะ อาศัยอยู่ ในเมืองไทย เรา คือ สิ่งที่พิเศษ ที่ติดตั้ง ขึ้น โดย มือ อาชีพ ด้านการออกแบบ เว็บไฃต์ กับการ รวบ รวม เนื้อเรื่อง ทั้งหมด ไว้ใน ฃอฟแวร์ ในสว่น บริษัท ต่างๆ ที่ต้องการ จะเป็นสว่นหนึ่ง ใน โลกไร้พรหมแดน ของ SALATHAI.COM [ศาลาไทย ดอทคอม] กับการนำเสนอ เคลื่อนไหว ที่มี่ คุณภาพสูง และการนำเสนอคุณ ในหลากหลายภาษา กับมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ และคุณภาพ ทั้งหมด รวมอยู่ใน อินเตอร์เน็ท มีทั้ง เว็บโปรแกรมมิ่ง โดยทั่วไป สำหรับ การแข่งขัน ในตลาด ของการ สื่อสารไร้พรหมแดน

เมื่อเร็วๆนี้ เราได้รับมอบหมาย ในโครงการ mega-project ออกแบบ การรวบรวม และจัดการ ตามราย ชื่อ ที่มี ตามต่อไปนี้

www.Krabi.comwww.KohLanta.comwww.KoLanta.com 
www.KohChang.comwww.KoChang.comwww.HatYai.org 
www.PattayaCity.comwww.KohSamet.comwww.ThaiForum.com

Zu dem bereits integrierten Online Hotel Buchungssystem auf diesen Webseiten, arbeiten

ขนาดนี้ เราพร้อมแล้ว โดยได้เปิด สายตรง ถึงโรงแรม ในการ รับรอง ในสว่นของ การสำรองห้องพีก เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบาย และ ในส่วนของราคา ยุติธรรม และเราได้รับความรว่มมือ จากโรงแรม

ที่เป็นหุ้นสว่นของเรา ในตอนนี้เรา อยากให้คำแนะนำ ในการเข้าไป จองห้องพัก ค้นหาได้ใน

Thailand1x1.com - Hotel Reservation System Thailand with Free 24h Reservation Enquiry

ขอขอบคุณ ที่สละเวลา ของคุณ เข้าเยื่ยมชม ในเว็บไฃ๊ตของเรา และในภายภาคหน้าเรา จะปรับปรุงให้ดีกว่านี้ ในการแวเข้าชม ในครั้งต่อไปของเรา

ด้วยความเคารพ

คณะผู้จัดทำ ศาลาไทย ดอทคอม

ถ้ามีข้อข้องใจ โปรดสอบถามรายละเอียดและติดต่อได้ใน md@salathai.com


Website Management For Hotel & Travel Industry